Hotel Joomla Templates

***ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2559 (คลิก..เพิ่มเติม)

- ขายใบสมัคร และรับสมัคร

         รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 20-24 มีนาคม 2559  เวลา 08.00-17.30 น.

         รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 20-30 เมษายน 2559  เวลา 08.00-17.30 น.

- ติดต่อสอบถามรายละเอียด

        หมายเลขโทรศัพท์ 0-2985-5111 , 0-2985-5050 ต่อ 113

 

 

 

 

ที่ตั้ง

เลขที่ 116 หมู่ 6 ถ.ฤชุพันธุ์ ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

โทรศัพท์: 0-2985-5050, 0-2985-5111

โทรสาร: 0-2985-5050, 0-2985-5111 ต่อ 111