วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำจรรยาบรรณ ก้าวทันเทคโนโลยี

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ผอ.ธำรงค์  สว่างเดือน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

 

                       

 • IMG_20180108_065517.jpg
 • IMG_20180108_065529.jpg
 • IMG_20180111_071508.jpg
 • IMG_20180228_072636.jpg
 • IMG_20180228_072648.jpg
 • IMG_20180228_072708.jpg
 • non3.jpg
 • non4.jpg
 • non5.jpg
 • non6.jpg
 • non7.jpg
 • non8.jpg
 • non9.jpg
 • non10.jpg
 • non11.jpg

       งบทดลองปีงปม2564

   

     ตุลาคม  2563
     พฤศจิกายน   2563
     ธันวาคม   2563
     มกราคม  2564
     กุมภาพันธ์   2564

 

Download File

Filename Size
ABU-robot 162.38 KB
Zoom_for_ipad_iphone_1 4.94 MB
sar_activity60 395.99 KB
sar_plan60 529.46 KB
sar_resource60 480.52 KB
zoom-for-Adroid 1.38 MB
zoom-for-Pc 2 MB

Login Form

User online

We have 86 guests and no members online

Latest User

 • pruk
 • sujitra
 • khun
 • admin
ประวัติวิทยาลัย - QR Code Friendly
Powered by QR Code Friendly

สำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี

Visitors Counter

3698072
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
900
1916
4338
3665237
24548
65322
3698072

Your IP: 3.238.118.78
2021-04-14 14:08             วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี   ได้เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย
เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการหัวเรื่อง: การอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งเมื่อการธนาคารวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2535 
ตามโครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยหัวเรื่อง: การอาชีพระดับอำเภอบนเนื้อที่ประมาณ 57 ไร่เศษของวัดราษฏร์นิยม
โดย
พระครูประชาธรรมนาถ (หลวงพ่อแฉ่ง) อดีดเจ้าอาวาส คุณผู้มอบเป็นให้ตั้งขณะนี้
เลขที่ 116 หมู่ 6 ฤชุออกพันธุ์ถนน
ตำบลราษฎร์นิยมอำเภอไทรน้อยจังหวัดนนทบุรี

ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา

ปี พ.ศ. 2542 ผ่านการประเมินมาตรฐานการเรียนการสอน

ปี พ.ศ. 2543 ผ่านการประเมินมาตรฐานการเรียนการสอน

ปี พ.ศ. 2544 ได้รับรางวัลสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (ต่ำกว่าปริญญาตรี) ครั้งที่ 1

ปี พ.ศ. 2547 ได้รับมาตรฐานการศึกษาจากสมศ. ด้านการอาชีวศึกษารอบแรก

ปี พ.ศ. 2548 นักศึกษาได้รับการยกย่องให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ (นายอดิศักดิ์ต้อยปาน)

ปี พ.ศ. 2548 ได้รับรางวัลสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ขนาดเล็ก) ครั้งที่ 2

ปี พ.ศ. 2548 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันงานประกอบเครื่องเสียงระดับภาค                 

ปี พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่

ปี พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสิ่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

ปี พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

ปี พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์

ปี พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลโครงการปฏิบัติที่ดีที่สุด 50 โครงการเลิกเหล้าบุหรี่

ปี พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลผลการปฏิบัติงานด้านการจัดระเบียบนักศึกษานักศึกษา

                        ระดับดีเด่น

ปี พ.ศ. 2550 ได้รับมาตรฐานการศึกษาจากสมศ. ด้านการอาชีวศึกษารอบสอง

ปีการศึกษา 2551 ได้รับรางวัลผลการปฏิบัติงานด้านการจัดระเบียบนักศึกษานักศึกษา 

                        ระดับดีเด่น

ปี พ.ศ. 2551 นักศึกษาได้รับรางวัลรางวัลยอดเยี่ยม (นางสาวจันทร์เพ็ญสิมมา)

ปี พ.ศ. 2551 ได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบในการจัดกิจกรรมด้านการป้องกันลิขสิทธิ์ในสถานศึกษา

ของกระทรวงสาธารณสุข

ปี พ.ศ. 2551 ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ

ปี พ.ศ. 2551 ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานศีลธรรมระดับดีเยี่ยมเยี่ยมชมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

ปี พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลชนะเลิศของภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชนประจำปี 2552

ปี พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ขนาดเล็ก) ครั้งที่ 3

ปี พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลสถานที่ศึกษา 3 ครั้งภายใน 10 ปี

ปี พ.ศ. 2552 นักศึกษาได้รับรางวัลเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ (นางสาวพนิดาแจ่มจำรัส)

ปี พ.ศ. 2552 นักศึกษาระดับปวส. สาขาเทคนิคยานยนต์ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
                      ทักษะพื้นฐานครั้งที่ 19 ระดับชาติ

ปี พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลผลการดำเนินงานโครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชนดีเด่น

ปี พ.ศ. 2552 ได้รับโล่หน่วยงานให้ความช่วยเหลือ

ปี พ.ศ. 2552 ได้รับโล่หน่วยงานบำเพ็ญประโยชน์แก่เรือนเรือนบางขวาง

ปี พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (ดีเด่น) สถานศึกษาแบบจำลองการจัดการเรียน
                       การสอนและการบริหารจัดการตามนโยบายสถานศึกษา 3D

ปี พ.ศ. 2552 นักศึกษาได้รับรางวัล

                      (นางสาวพนิดาแจ่มจำรัส)

ปี พ.ศ. 2553 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประเภทที่ 4 

                      “ฐานตั้งน้ำดื่มประหยัดพลังงาน”

ปี พ.ศ. 2553 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ที่ 1“ เตาปิ้งอบย่าง 3 in1”

ปี พ.ศ. 2553 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประเภทที่ 6

                      “เครื่องหั่นมั่นฝรั่งเกลียวแบบมือหมุน”

ปี พ.ศ. 2553 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศสิ่งประดิษฐ์“ ฐานตั้งน้ำดื่มประหยัดพลังงาน”

ปี พ.ศ. 2553 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศสิ่งประดิษฐ์

ปี พ.ศ. 2553 นักศึกษาระดับปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
                      ครั้งที่ 20 ระดับภาคกลาง (การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง)

การจัดการกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปี พ.ศ. 2554 ได้รับเกียรติบัตรผู้ดำเนินการก่อสร้างบ้าน“ โครงการบ้านน้ำใจ”

ปี พ.ศ. 2554 โรงเรียนดีเด่นด้านการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา

ปี พ.ศ. 2555 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ที่ 4“ ฐานตั้งกระติกน้ำร้อนประหยัดพลังงาน”

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคประดิษฐ์:“ กรงสุนัขป้องกันยุงอัตโนมัติ”

ปี พ.ศ. 2555 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคและรางวัลเกียรติยศ Aword                       
                       สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ที่ 3

ปี พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติสิ่งประดิษฐ์                                 
                      “ ฐานตั้งกระติกน้ำร้อนประหยัดพลังงาน”

ปี พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับภาคโครงงานวิทยาศาสตร์การเรียน - เอสโซ่                                 
                       “ กรงสุนัขป้องกันยุงอัตโนมัติ”

ปี พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัลระดับบัณฑิตศึกษาอาชีวศึกษาคือเตาแก๊ส ประจำปี 2556

ปี พ.ศ. 2557 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) ระดับการแข่งขันกีฑาระ 5,000 เมตร

 

ปี พ.ศ. 2557 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ระดับการแข่งขันกีฑากระโดดเด่นไกลชาย

ปี พ.ศ. 2557 ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดสิ่งประดิษฐ์ประดิษฐ์โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีพการศึกษา

ปี พ.ศ. 2557 ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ใน“ รายการสมรภูมิไอเดีย” เครื่องยิงกล้วยแบบเกลียว

ปี พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัลอันดับ 1 ระดับประเทศการแข่งขันทักษะวิชาชีพการเชื่อม GTAW & SMAW ปีการศึกษา 2557

ปี พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัลดีเด่นสุดยอดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน“ โครงงานเตาแก๊สซินไฟร์แก๊สลงรุ่น N2”

ปี พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัลดีเด่นชายอันดับที่ 1 งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 18

ปี พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัลกิจกรรมบริการดีเด่นงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญเรียนอาชีวศึกษาระดับชาติครั้งที่ 18

ปี พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กรีฑาเดินทางแบบสบาย ๆ การแข่งขันกีฬาอาชีพ     
                      ครั้งที่ 10“ ปางสีดาเกมส์”

ปี พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัลระดับชาติครูฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาโลหะการระดับปวช.           
                      “ ทักษะการเชื่อม 2G 3G 4G Root TIG, Cover SWAW

ปี พ.ศ. 2559 ได้รับรางวัลระดับภูมิภาคสิ่งประดิษฐ์“ รถเข็นตัดหญ้า”

ปี พ.ศ. 2559 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับชาติสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ที่ 4“ รถเข็นตัดหญ้า”

ปี พ.ศ. 2559 ได้รับรางวัลอันดับ 1 การแข่งขันสนับสนุนแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 26 สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม

ปี พ.ศ. 2559 ได้รับรางวัลอันดับ 1 จากการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 11 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย

ปี พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัลดีเด่น จากการแข่งขันสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

                   ผลงานสิ่งประดิษฐ์ "เตาอบผลปาล์มร่วงแบบถังหมุนแนวนอนด้วยลมความร้อนจากเตาแก๊สซิฟายเออร์"

ปี พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้านการเกษตร ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

                   ผลงานสิ่งประดิษฐ์ "อุปกรณ์ป้องกันนิ้วเพื่อการดำนา" 

ปี พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้านบำบัดน้ำ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

                   ผลงานสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องแยกคราบน้ำมันออกจากน้ำ"

ปี พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ

                   ผลงานทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW

ปี พ.ศ. 2560 ได้รับ "รางวัลเหรียญทอง" จากการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม ณ  กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

ปี พ.ศ. 2561 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

                   ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม

ปี พ.ศ. 2561 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW ระดับภาค

ปี พ.ศ. 2561 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ระดับ ปวช. ครั้งที่ 25

                   "PC(141&111) GTAW SWAM , PF(141&111) GTAW SWAW , PE(141&111) GTAW SWAW"

ปี พ.ศ. 2562 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

                   ผลงานสิ่งประดิษฐ์ "เสาจราจรอัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์"

ปี พ.ศ. 2562 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทองแดง จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

                   ผลงานสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องกรองฝุ่น PM 2.5"

ปี พ.ศ. 2562 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทองแดง จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

                   ผลงานสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องล้างมุ้งลวดหน้าต่าง"

ปี พ.ศ. 2562 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

                   ประเภทวิชาธุรกิจค้าปลีก ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

ปี พ.ศ. 2562 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

ปี พ.ศ. 2562 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี

ปี พ.ศ. 2562 ได้เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะปู้ประกอบการระดับภาคกลาง ได้ระดับ 4 ดาว

ปี พ.ศ. 2562 ได้เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะปู้ประกอบการระดับชาติ ได้ระดับ 1 ดาว

วัดราษฎร์นิยม

หน่วยงานอื่น


 

 

 

 

 • 2-fin1.png
 • 192863.jpg
 • 1504414915846.jpg
 • 1504416077282.jpg
 • 1504416382034.jpg
 • 1505209440260.jpg
 • 1505209470954.jpg
 • 1505209493255.jpg
 • 1505209529490.jpg
 • 1505209663887.jpg
 • 1505209711648.jpg
 • 1505209738695.jpg
 • 1505209860195.jpg
 • 1505210118750.jpg
 • 1505210163308.jpg
 • 1505210660241.jpg
 • 1505210755165.jpg
 • 1505210766653.jpg
 • 1505210794700.jpg
 • 1505210804499.jpg
 • 1505210856667.jpg
 • 1505210915045.jpg
 • 1505210954827.jpg
 • 1505210958245.jpg
 • 1505212087499.jpg
 • 1505212097698.jpg
 • 1505212200864.jpg
 • 1505727841829.jpg
 • 1505727858021.jpg
 • 1505727874000.jpg
 • 1505727885100.jpg
 • 1505727905651.jpg
 • 1505728063096.jpg
 • 1505728113950.jpg
 • 1505728116998.jpg
 • 1505728248707.jpg
 • 1505728388290.jpg
 • 1505728413768.jpg
 • 1505728494731.jpg
 • 1505728508536.jpg
 • 1505728543901.jpg
 • 1505728551904.jpg
 • 1505728605409.jpg
 • 1505728615154.jpg
 • 1505728630041.jpg
 • 1505728665085.jpg
 • 1505728896315.jpg
 • 1505728970360.jpg
 • 1505728994377.jpg
 • 1505729089486.jpg
 • 1505729095960.jpg
 • 1505729190267.jpg
 • 1505729220262.jpg
 • 1505729222784.jpg
 • 1505729231366.jpg
 • 1505729298287.jpg
 • 1506324487783.jpg
 • 1506324627901.jpg
 • 1506324725572.jpg
 • 1506324741009.jpg
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 116 หมู่ 6 ถ.ฤชุพันธุ์ ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 โทรศัพท์ 02-9855111 ต่อ 111 Email : Technicnon_13@hotmail.co.th © 2016 วท.นนทบุรี All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME